Het belang van management of change voor (petro)chemische bedrijven

De oorsprong van management of change

Management of Change (MOC) is een systematische aanpak die wordt gebruikt om veranderingen in processen, procedures, apparatuur, en technologie in een gecontroleerde en effectieve manier te beheren. Deze methodiek werd ontwikkeld na een grote ramp in de jaren 70 bij de chemische fabriek in het Britse Flixborough.

Deze rampen gebeurden vanwege onzorgvuldige aanpassingen aan de apparatuur, waardoor er binnen Europa een grotere nadruk kwam op procesveiligheid en het beheersen van veranderingen binnen fabrieken. In dit artikel bespreken we de voordelen van MOC binnen fabrieken en wat enkele best practices zijn voor het toepassen binnen een fabriek.

De voordelen van MOC

Buiten de verplichte wet- en regelgeving zoals BRZO 15, biedt Management of Change verschillende voordelen voor (petro)chemische bedrijven. Ten eerste zorgt MOC ervoor dat wijzigingen in processen en procedures zorgvuldig worden geëvalueerd voordat ze worden geïmplementeerd. Hierbij wordt een multidisciplinaire checklist gebruikt waarmee experts van verschillende achtergronden kijken naar een voorgestelde verandering. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van specifieke onderdelen op ATEX-compliance. Dit helpt om potentiële veiligheidsrisico’s te identificeren en te verminderen, waardoor de kans op ongevallen en rampen wordt verkleind.

Bovendien bevordert MOC een cultuur van continue verbetering. Door regelmatig veranderingen te evalueren en te documenteren, kunnen bedrijven leren van eerdere ervaringen en oplossingen identificeren. Dit helpt bij het optimaliseren van processen en het verbeteren van de algehele prestaties van het bedrijf. Verder voorkomt men zo dat in de toekomst zich situaties voordoen waarbij ongedocumenteerde wijzigen voor problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan onderdelen die door een ander type zijn vervangen of gewoonweg niet meer in de fabriek staan.

Omgaan met weerstand

De implementatie van MOC kan mogelijk huidige werkwijzen veranderen en voor extra administratieve taken zorgen. De kans bestaat dus dat werknemers binnen de fabriek niet direct meegaan in de veranderingen, waardoor het implementeren van een gedegen veiligheidsbeheersysteem vertraagd kan worden.

Vaak ontstaat deze weerstand omdat men niet de meerwaarde ziet in het volgen van het veranderingsproces. Het kan personeel extra tijd kosten om alle stappen te volgen en wellicht bestaat er onduidelijkheid over de redenen van de veranderingen. Daarom is het van belang dat aan het begin van het veranderingstraject duidelijk gecommuniceerd wordt over de noodzaak van deze methode en wat de voordelen zijn voor de werknemers en het bedrijf in zijn geheel.

Verder moet men genoeg tijd krijgen om de veranderingen door te voeren en om eraan te wennen. In deze periode is het verstandig om eventuele feedback op de wijzigingen openlijk te bespreken met het personeel. Buiten het feit dat je op deze manier de weerstand vermindert, kan het ook leiden tot waardevolle inzichten voor verbeteringen in het proces.

Hoe je MOC succesvol implementeert

Naast het omgaan met weerstand, is het ook cruciaal om heldere doelstellingen vast te stellen voor het verandertraject, om zaken naadloos te integreren in het ERP-systeem en om een gedetailleerd plan uit te werken. Door deadlines, prioriteiten en KPI’s te volgen, weet iedereen binnen de fabriek waar ze aan toe zijn. Dit stelt teamleiders in staat om bij te sturen en collega’s te coachen, wat uiteindelijk leidt tot het zelfstandig handelen van het team.

Door het formuleren van duidelijke doelstellingen en het opstellen van een gedetailleerd plan kunnen veranderingen effectief worden doorgevoerd zonder verstoring van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Work with us

Wilt u meer weten over onze werkwijze en/of mogelijkheden? We gaan graag met u om tafel.

Gerelateerde artikelen

Niets gevonden.