De reverse engineering van een robotgrijper

Femke Schreurs

vertelt

University Colleges Leuven-Limburg is een Belgische Hogeschool met campussen in onder andere Leuven, Diest, Hasselt, Diepenbeek, Genk. Hier studeren elke dag zo’n 15.000 studenten voor hun toekomstige carrière, waaronder ook de volgende generatie engineers.

Eén van de vakken die de studenten engineering kunnen volgen is robotics. In dit vak leren jonge ingenieurs robotica in de breedste zin van het woord. Voor deze lessen heeft UCLL robotarmen met grijpers beschikbaar gemaakt voor de studenten. Zo leren ze onder andere hoe deze geprogrammeerd moeten worden en wat voor use cases er allemaal zijn. Voor twee van deze robotarmen waren nieuwe grijpers nodig om ze operationeel te maken voor de colleges. De opdracht voor Vecon: voer een vergelijkende studie uit rond de mogelijke alternatieven en het ontwerp van een volledig nieuwe grijper.

Het doel was dus deels helpen van de UCLL, anderzijds was dit een mooi project om een junior engineer van Vecon kennis te laten maken met een projectmatige aanpak. Zo kon de engineer meer ervaring krijgen in het helder krijgen van een probleem en hoe je met en gestructureerde aanpak de juiste oplossing kan vinden.

De uitdaging

Een grijper was niet snel of makkelijk gekozen, er waren meerdere factoren waarmee rekening gehouden moest worden. Machineveiligheid voor de studenten stond uiteraard voorop. Verder moest de grijper passen, maar ook voldoen aan technische specificaties en geschikt zijn voor de inhoud van de lessen. De grijper moest bijvoorbeeld in staat te zijn om objecten van circa 2,5cm op te tillen en te verplaatsen. Ook nam de engineer de optie mee om zelf een grijper te ontwerpen en in elkaar te zetten. In dit nieuwe ontwerp diende ook de nodige documentatie geschreven te worden.

Alle mogelijke opties heeft de Vecon Engineer verwerkt in een overzicht en besproken met UCLL, waaronder een eigen ontwerp. Uiteindelijk nam UCLL het besluit om een nieuwe grijper door Vecon Engineers te laten ontwerpen.

“Het was een leuke uitdaging om iets from scratch te ontwerpen en te reverse engineeren en zo kennis te maken met de machinerichtlijn”

Femke Schreurs

Engineer

De aanpak

Om te kunnen starten met de reverse engineering van de grijper moest de Vecon Engineer beginnen met een gedegen onderzoek. Ze ging langs bij UCLL om een bestaande robotarm en grijper te bestuderen en heeft ter plekke foto’s genomen ter documentatie. Verder had UCLL ook een handleiding en onderdelenlijst beschikbaar die de engineer kon gebruiken in haar zoektocht. Ook heeft ze zelf online desk research gedaan om alle nodige informatie te verzamelen. Om volledig aan de vraag van de UCLL te kunnen voldoen is ook de scope vastgelegd in een eerste offerte met de deliverables van het project.

Met deze bak aan informatie kon ze aan de slag gaan met ontwerpen binnen Autodesk Inventor. Voor de aandrijving van de grijper koos ze voor een pneumatische cilinder als de basis, omdat deze voldeed aan de nodige specificaties.

De klauwen van de grijpen zijn in een ontwerp klaar gezet om met een 3D-printer te maken. Om de locatie van de grijpers te bepalen heeft de engineer reedcontacten in het ontwerp meegenomen die op basis van magnetisme weten waar de grijpers zich bevinden. Ten slotte heeft ze de koppeling tussen de grijper en de robotarm arm uitgewerkt met de boringen op de juiste plaats.

Eens het ontwerp klaar is, is de Vecon Engineer aan de slag gegaan met de benodigde documentatie volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG. Zo heeft ze een gebruikshandleiding geschreven waar ook een risicoanalyse in vervat zit. Aangezien de grijper een onvoltooide machine is, heeft ze ook een inbouwverklaring gemaakt. Tot slot heeft de Vecon Engineer het technisch dossier van de grijper aangevuld met de benodigde documentatie van de gebruikte koopdelen.

Het resultaat

De inzet van de Vecon Engineer heeft geleid tot een materiaallijst en volledig uitgewerkt ontwerp van de grijper inclusief de benodigde documentatie volgens de machinerichtlijn. Dit document is aan de verantwoordelijke bij UCLL overhandigd om een begin te maken aan de constructie van de nieuwe grijpers. Met deze documenten kan UCLL op korte termijn de grijpers zelf bouwen om zo de robotarmen gereed te hebben voor de volgende robotica lessen.