De technische scope voor een noodvoorziening

Jonas Neys

vertelt

Utility Support Group (USG) B.V. verzorgt de inkoop, productie, distributie en verkoop van vele utilities op het industriecomplex Chemelot. Ze zorgen voor onder andere elektriciteit, stoom, brandstoffen, stikstof, lucht en water voor de bedrijven op het terrein.

De partner

Hierdoor heeft USG een centrale rol op Chemelot. USG zorgt voor de best mogelijke voorziening van utilities afgestemd op de wensen van de klanten. Daarnaast creëert het bedrijf ook een maximale synergie tussen de partijen. Een betrouwbare levering van utilities is een van de kernwaarden van USG. Het uitvallen van pers- en meetlucht op de site Chemelot moet daarom te allen tijde vermeden worden.

Aangezien het contract betreffende de levering van koelwater aan het persluchtstation van USG bijna afliep was er een nieuw, permanent koelwerk in aanbouw. Totdat deze nieuwe installatie werd opgeleverd was er een tijdelijke installatie nodig om deze periode te overbruggen. Een Vecon Engineer werd ingeschakeld om de technische scope van deze noodvoorziening mee op te zetten in een multidisciplinair team.

De uitdaging

Toen eenmaal de beslissing was genomen om de tijdelijke installatie te voorzien moest de scope zo snel mogelijk uitgedacht worden. Het contract met de koelwaterleverancier liep namelijk binnen 3 maanden af en voor die tijd moest de noodvoorziening operationeel zijn.

Daarnaast moest er ook rekening gehouden worden met de levertijd van alle benodigde onderdelen van de tijdelijke installatie. Hierdoor moest op korte termijn gehandeld worden en keuzes gemaakt worden om de technische scope volledig te krijgen voor de deadline.

Door de technische scope op te zetten kon de noodvoorziening tijdig afgerond worden met het team.

Jonas Neys

Chemical Engineer

De aanpak

Om de opdracht op te zetten moest de engineer elke mogelijke optie definiëren en onderbouwen. Elke wat, hoe en waarom vraag moest beantwoord kunnen worden. Een voorbeeld hiervan was de keuze van de pompen. Aangezien de installatie een bepaalde koelcapaciteit moest hebben was er een specifiek volume aan water nodig.

Aan de hand van pompberekeningen moest de engineer bepalen welke configuratie het beste was voor deze situatie. Hiervoor hield hij rekening met onder andere het type medium, de opvoerhoogte en het debiet. Gedurende deze overweging dacht hij ook aan de onderhoudbaarheid, integriteit en redundantie. Buiten de pompen werd dezelfde werkwijze gebruikt voor onder andere de koelcellen, bassins en watercircuits.

Nadat alle keuzes gemaakt waren werd de scope overgedragen om te kunnen beginnen aan de constructie van de noodvoorziening. Nadat deze was opgeleverd heeft de Vecon Engineer afsluitend nog de inbedrijfstelling ondersteund en de performance van de installatie beoordeeld.

Het resultaat

Door de noodvoorziening tijdig afgerond te hebben kon er gekoeld koelwater naar het persluchtstation gepompt worden. Hiermee is een continue en betrouwbare bedrijfsvoering van het persluchtstation gerealiseerd, totdat het permanente koelwerk was opgeleverd.

Niets gevonden.