Hoe Vecon Engineers helpt Chemelot draaiende te houden

Ward Pisters

vertelt

Op een terrein zo groot als Chemelot is onderhoud altijd een factor. Door de inzet van de Vecon Engineers wordt er bijgedragen aan het functioneren van Chemelot.

Sitech is op dit moment de grootste dienstverlener op het Chemelot terrein. Ze hebben een groot team van experts vanuit allerlei disciplines zoals civiel, corrosiedeskundigen, rotating equipment en piping. Dit team ondersteunt de ruim 150 bedrijven die actief zijn op het industrieterrein van meer dan 800 hectare. Omdat er zoveel gebeurt op het terrein is onderhoud een essentiële taak op Chemelot die onder andere bij Sitech ligt. Voor de onderhoudswerkzaamheden bieden de Vecon Engineers waardevolle ondersteuning.

De uitdaging

Het is een continue uitdaging om alle installaties en machines op het Chemelot terrein aan alle huidige standaarden te laten voldoen. Er wordt veel met gevaarlijke en corrosieve stoffen gewerkt die de installaties kunnen aantasten. Vanaf de eerste seconde dat een fabriek in werking treedt, start de uitdaging voor het optimaal bedrijven van de plant met alle veiligheidsuitdagingen en onderhoudsproblemen die erbij horen. Eén eenvoudig voorbeeld van een probleem was het vervangen van een afsluiter.

Vanuit de maintenance engineer kwam er contact met één van onze Vecon Engineers om te melden dat er een afsluiter defect was. Het was aan hem om te onderzoeken wat er precies defect was en om een optimale oplossing voor te dragen.

Met het werk wat we doen helpen we Chemelot draaiende te houden

Ward Pisters

Mechanical Engineer

Onze aanpak

Aangezien de afsluiter een kritisch onderdeel was, moest het onderdeel zo snel mogelijk vervangen worden. Daarom kreeg deze reparatie prioriteit over andere geplande onderhoudswerkzaamheden. Het traject van deze reparatie bestond uit het definiëren van het defecte onderdeel en het analyseren van een gepaste oplossing.

Om het defect duidelijk in kaart te brengen, moest de engineer zowel in de theorie duiken als in de fabriek zelf. Coördinatie op het terrein was hier erg belangrijk: er moesten stellingen gebouwd worden en isolatiemateriaal verwijderd worden bij de afsluiter. Na een visuele analyse, werd het duidelijk dat de afsluiter onderhevig was geworden aan corrosie. Omdat het onderdeel niet meer gerepareerd kon worden, was het aan de engineer om een vervangend onderdeel te vinden.

Het type van de verroeste afsluiter werd echter niet meer geproduceerd door de leverancier. Om deze reden begon de engineer aan de zoektocht naar een passende vervanging. In samenwerking met een technoloog is er gekeken naar de chemische kant van dit vraagstuk. Het is namelijk zeer belangrijk dat bijvoorbeeld een afdichting in de afsluiter niet zal gaan reageren met het medium.

Aan de hand van deze input en zijn eigen kennis wist de engineer aan welke criteria de nieuwe afsluiter moest voldoen. Zo heeft hij een voorstel gedaan voor een onderdeel dat aan de laatste normen en eisen voldeed om zo veiligheid te kunnen garanderen.

Resultaat

Na gedegen onderzoek en contact met leveranciers kon er een nieuw onderdeel besteld en geïnstalleerd worden. Door nauwlettend controles uit te voeren en vervangende onderdelen te regelen voorkomt de Vecon Engineer productiederving bij de fabrieken. Met zijn werkzaamheden draagt hij bij aan de wettelijke compliance, veiligheid en het in stand houden van de productie op het Chemelot terrein.

Niets gevonden.