Vecon engineers

Maintenance voor energielevering

Niets gevonden.

De warmtekrachtkoppeling van Citribel is niet alleen essentieel voor de productie, maar ook voor het publieke elektriciteitsnet van Tienen. Defecten moeten dus voorkomen worden.

Citribel in Tienen is één van de grootste producenten van citroenzuur ter wereld. De productie is goed voor maar liefst 10% van wereldwijde vraag. Er is dus gigantisch veel elektriciteit nodig. Om dit zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te organiseren, heeft Citribel eind 2019 een warmtekrachtkoppeling laten bouwen. Zo wordt het aangekochte gas optimaal benut voor eigen gebruik, maar ook ten dienste van de stad Tienen. Citribel produceert door de warmtekrachtkoppeling namelijk een groot overschot aan elektriciteit. Er wordt nu circa 10 MW aan het publieke elektriciteitsnet geleverd.

De uitdaging

Aangezien de warmtekrachtkoppeling als enige bron van energie voor de productie functioneert, zorgt een defect voor grote problemen. Het is daarom nodig om de machine zo goed mogelijk te onderhouden. Niet alleen uit bedrijfseconomisch belang, maar ook om de electriciteitsvoorziening van Tienen niet in gevaar te brengen.

Door het Preventive Predictive Maintenance-plan van onze engineers hebben we bijgedragen aan de efficiëntie van de processen.

Andy Verstappen

Business Manager bij Vecon Engineers

Onze aanpak

Bij het opstellen van een Preventive Predictive Maintenance-plan worden verschillende stappen geïdentificeerd. Als eerste stap wordt de warmtekrachtkoppeling onderverdeeld in subsystemen. Door de omvang van de machine is het belangrijk om afbakeningen te maken zodat er op een gestructureerde manier te werk kan worden gegaan. Ook is de onderverdeling hiervan vrij eenduidig, bijvoorbeeld de afbakening van een van de stoomketels of van de voedingswatertank.

Wanneer het bepaalde subsysteem is geïdentificeerd, wordt er gebruik gemaakt van de overeenkomstige P&ID of tekening van het proces om de overeenkomstige onderdelen makkelijk te identificeren en classificeren. Elke component van dit systeem is voorzien van documentatie die is verleend bij het plaatsen van de warmtekrachtkoppeling. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om bij de leverancier ontbrekende informatie op te vragen door contact op te nemen. Met deze informatie in het achterhoofd moet ook bekeken worden welke component een groter gevolg zou hebben bij faling. Een parallelle uitvoering van 4 pompen is immers minder kritisch dan een enkele pomp die de gehele stoomtoevoer naar de stoomketel regelt.  Vervolgens is op basis van deze informatie een plan opgesteld voor elke component.

Het tijdstip van uitvoer was de volgende vraag. Voeren we het onderhoud uit tijdens de jaarlijkse turn-around of op een ander moment in het jaar? De tijdstippen van onderhoud van verschillende componenten zijn ook op elkaar afgestemd zodat deze gelijk gespreid zijn over verschillende TA’s of over verschillende maanden in het jaar.

Uiteindelijk bestaan er nu onderhoudsplannen voor het bestudeerde systeem, die dan ingelezen worden in SAP. Dit systeem brengt elk onderhoudsonderdeel bij de betrokken instanties die het werk moeten uitvoeren of onderdelen moeten aankopen.

Resultaat

Als resultaat bestaan er momenteel onderhoudsplannen voor de voedingswatertank en de waterbehandeling. De overige systemen staan op het programma. Uiteindelijk leveren we voor elk systeem van de WKK een onderhoudsplan op, wat bijdraagt tot een efficiëntere operatie. Niet alleen goed nieuws voor de processen van Citribel, maar ook voor de productie van energie voor de stad Tienen.

Niets gevonden.