Quickscan

De huidige markt is onderhevig aan wereldwijde concurrentie. Om bestaansrecht te behouden is het voor bedrijven noodzakelijk te innoveren en om bestaande processen te blijven verbeteren. Vecon Engineering werkt met dit bewustzijn aan uitdagingen die technische bedrijven hebben. Vanuit die gedachte ontwikkelde Vecon Engineering de QUICKSCAN en stelt deze nu voor u ter beschikking.

Doel van de scan

Net als bij topsport is het leveren van prestaties een continu proces van doelen stellen, motiveren, acteren, evalueren en optimaliseren.

Door uw organisatie en haar processen vanuit meerdere invalshoeken te belichten, bieden wij u nieuwe inzichten aan die de weg naar het behalen van uw doelstellingen zal vereenvoudigen.

Voor wie?
Vecon Engineering is een technisch projectenbureau met specialisaties binnen meerdere sectoren en disciplines. De opdrachtgevers waar wij voor werken zijn o.a. actief in de volgende sectoren;

  • Technische Dienstverleners
  • Proces Industrie
  • Machinebouw
  • Productie Industrie

Daar de Quick-scan vanuit een helikopter-view te werk gaat, richt Vecon Engineering zich op een aantal specifieke doelgroepen binnen ondernemingen;

  • Directieleden
  • High- en Mid-level Management
  • Afdelingshoofden

Samen met hen kijken we, met behulp van de Quick-scan, hoe de door hen geformuleerde doelstellingen voor de toekomst momenteel worden vormgegeven, en welke kansen of uitdagingen binnen deze doelstellingen nog op hun pad zullen komen.

Inhoud
Vanuit de ervaring van onze medewerkers en hun kennis over de ontwikkelingen in de markt hebben wij een ideale onderzoeksmix samengesteld, die de kernaspecten van ondernemingen die willen verbeteren en innoveren zullen belichten en samenvatten.

De 8 kernaspecten waarop de scan en het rapport zich focussen, worden door Vecon Engineering als cruciaal gezien voor de toekomstige ontwikkeling van een onderneming.

Aanmelden
Heeft u interesse voor het uitvoeren van een quick-scan voor uw onderneming, of heeft u graag meer informatie over de inhoud en onze werkwijze? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Aanmelden

Heeft u interesse voor het uitvoeren van een quick-scan voor uw onderneming, of heeft u graag meer informatie over de inhoud en onze werkwijze? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Quickscan
Privacy